Vesene kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1100-tal
Kommun: Herrljunga
Stift: Skara
Pastorat: Herrljunga
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/herrljunga
Öppettider: Brukar vara öppen på sommaren ”hör med pastoratet”


Lätt fakta om Vesene kyrka

Vesene kyrka är byggd på 1100-talet.

Väggarna är en och en halv meter tjocka.

Norra långsidan och västra sidan är av kyrkan är utan fönster.

Dopfunten är gjord i sandsten. Den är ifrån 1200-talet.

På läktaren ser vi målningar ifrån 1741.


Vesene kyrka är en liten och mysig kyrka.
Det är väl värt att åka hit.


Vesene kyrka ritad av Ernst Wennerblad.


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret
http://www.raa.se/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vesene_kyrka

https://www.svenskakyrkan.se/platser/22053-herrljungabygdens-forsamling-vesene-kyrka


Senaste uppdateringen 5 maj 2024