Strö kyrka

Bilder


Faktaruta
Bygg: 1100-talet
Kommun: Lidköping 
Stift: Skara
Pastorat: Sunnersbergs pastorat
Pastoratets hemsida: http://www.sunnersberg.se/
Öppettider: Nej den har inga öppettider. Hör med pastoratet.


Lätt fakta om Strö

Den är uppförd av finhuggen sandsten.
Kyrkan byggdes ut på medeltiden med ett torn och en sakristia.
På nordsidan av långhuset hittar vi Oxenstiernska gravkoret som är ifrån 1586.
Det är landets bästa och bevarade gravkor. Runt och i koret hittar vi släktens vapensköldar.

I koret hittar vi målningar av Nils Håkanssons verkstad.
Nils Håkansson har målat i Österplana gamla kyrka. Som nu är riven.

Altaret och predikstolen är sänkt av paren Lillie och Stenbock ifrån Lindholmen.
I långhuset hänger två begravningsvapen ifrån släkten Ekeblad.

Kyrkan har två klockor i tornet. Den äldsta är ifrån 1639. Den har Eksbalds och Förstenättens vapen. Den andra är gjuten av Nils Billsten i Skara år 1755.
Folk på gårdarna Lindholmen och Stola har alltid varit viktiga för kyrkan.

Mer information om Lindholmen och Stola klicka på länkarna här nere Lindholmen 

Lindholmen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lindholmens_slott

Stola
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stola_herrg%C3%A5rd


Här ute på Kålland finns det mycket att uppleva.
Om man fortsätter att åka till Kållandsö har vi Läckö slott.
Har finns helt underbar natur med Värnens kust.


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
Foto Sture Björnson text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

Forna kyrkor Roland Rahn
ISBN 91-7260-6134 Skaraborgs Läns
Tryckeri AB. Skara 1981

 Litet häfte Strö kyrka 2000 06 84 WePe Tr Lidköping 

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift. Inga von Corswant – Naumburg 2006
Ingår i Skara sitftshistoriska sällskaps skriftserie: 28
Tryck: Solveigs Tryckeri, Skara 2006
ISBN: 91-975873-6-2

https://sv.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6_kyrka

https://www.svenskakyrkan.se/sunnersberg/stro-kyrka


 Senaste uppdateringen 24 maj 2022