Söne kyrka

 sone kyrkorummet

Bilder


Faktaruta
Bygg: 1100-talet
Kommun: Lidköping 
Stift: Skara
Pastorat: Södra Kållands pastorat
Pastoratets hemsida: http://www.sodrakalland.se/
Öppettider: Brukar vara öppen på sommaren ”hör med pastoratet”


Lätt fakta om Söne kyrka

Söne kyrka är uppförd på 1100-talet.

Vi tar hos en promenad upp i tornet där vi 2 klockor.
Den ena klockan har små borrhål på ena sidan.
Borrhålen är gjorda för att man trodde att klockans malm kunde bota sjukdomar.

Altartavlan kommer ifrån Håle rivna kyrka. Håle ligger i Grästorps kommun.
Håle är sammanslagen med Tängs kyrka. En gemensam kyrka är som är invigd år 1883.
Den heter Håle-Tängs kyrka. Håle-Tängs kyrka ligger i Grästorps kommun.

Klicka på länken här nere för att läsa om Håle-Tängs kyrka
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaFoto.raa?byggnadId=21400000443380&page=foto

Altartavlan är ifrån 1698. Den kom hit till Söne kyrka år 1924.
Det har varit en tidigare altaruppsats här den står idag i sakristian.
Denna altare kommer ifrån 1800-talet.

Över koret finns det en kammare.
Denna kammaren användes av munkarna när de tog sig mellan olika platser.

Dopfunten är ifrån 1100-talet.

Kyrkans platta innertak målades år 1924.
Målningarna i kortet är ifrån 1200-talet men de togs fram år 1924.

sone1

Söne kyrka ligger på Kålland. Närheten av kyrkan ligger Hindens riv och Värnens strand. Njut av en fantastisk natur.


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

Ett litet häfte om Söne kyrka

https://www.svenskakyrkan.se/sodrakalland/sone-kyrka


Senaste uppdateringen 6 maj 2019