Södra Råda gamla kyrka

Södra Råda gamla kyrka uppfördes under 1300-talet.
Senast 1323 var kyrkan klar samtidigt som de äldsta målningarna kom till.
Mäster Amund har målat en del målningarna i långhuset.
Han har gjort sin namnteckning ”Amund”.

Den största gåtan om målningarna är i koret. Där hittar vi dom äldsta målningarna ifrån 1323.  Konstnären som har gjort dom är än idag okänt.

Kyrkan har haft en fristående klockstapel. Denna klockstapeln revs mitten av 1800-talet.
Klockorna flyttades över till Södra Råda nya kyrka. Högst upp på klockstapeln
fanns en järnspira med årtalet 1718.

Klicka på länken här nere för att läsa om Södra Råda nya kyrka
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21400000581053&page=historik

Triumfkrucifixet var ifrån 1300-talet.

Dopfunten var ifrån 1200-talet och var av norsk tillverkning.

Hammarö kyrka är en av Sveriges medeltida träkyrkor.
Hammarö kyrka lik Södra Råda gamla kyrka

I Hammarö kyrka hittar vi målningar av Mäster Amund.
Hammarö kyrka ligger i Hammarö kommun. Som tillhör Karlstads stift.

Klicka på länken här nere för att läsa om Hammarö kyrka
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21400000440281&page=historik

Natten till 12 november 2001 brann Södra Råda gamla kyrka ner till grunden.

Riksantikvarieämbetet startade ett projekt som heter Södra Råda projektet
Klicka på länken här nere för att komma till deras hemsida.
http://www.sodrarada.se/


Besök Södra Råda gamla kyrkoplats se uppbyggnaden av kyrkan.
Vilket hantverk som ligger bakom bygget.


Källa

http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dra_R%C3%A5da_gamla_kyrka

Södra Råda gamla kyrka och dess målningar
Riksantikvarieämbetet Svenska Fornminnesplatser
Av Marian Ullén

Tryck hos Risbergs tryckeri AB Uddevalla 1979
ISBN 91-7192-423-X


Senaste uppdateringen 27 oktober 2016