Råda kyrka

Bilder


Faktaruta
Bygg: 1100-talet
Kommun: Lidköping 
Stift: Skara
Pastorat: Södra Kållands pastorat
Pastoratets hemsida: http://www.sodrakalland.se/
Öppettider: Nej den har inga öppettider. Hör med pastoratet.


Lätt fakta om Råda kyrka

Råda kyrka är uppförd på 1100-talet.
Den 8 maj 1874 slog blixten ner i tornspiran.
Man valde att bygga upp en mindre tornspira. År 1927 byggde man om tornet.
Dagens tornspira tillkom. Dagens tornspira är byggd i gammal stil.

Tack till Ernst Wennerblad kan vi se idag
hur den minde tornspiran såg ut som fanns mellan åren 1874-1927.

Kyrkans vackra målningar är ifrån 1632.

Det finns en runsten inmurad i vapenhusets vägg. Runstenen är ifrån cirka år 1000.


Råda kyrka är en mysig kyrka här är det väl värt att stanna.
När man är här måste man ta ett stopp vid Råda vy.
På Råda vy ser man ända till Kinnekulle.
Har man tur vid klart väder så kan man se tornen på Husaby kyrka.
Lycka till att se Husaby kyrka.


Råda kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1885


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

https://www.svenskakyrkan.se/sodrakalland/rada-kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5da_kyrka,_Lidk%C3%B6pings_kommun


Senaste uppdateringen 22 juli 2022