Nykyrke kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1841
Kommun: Mullsjö
Stift: Skara
Pastorat: Mullsjö-Sandhems
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem
Öppettider: Öppen dagligen ”hör med pastoratet” 


Lätt fakta om Nykyrke

Nykyrka kyrka byggdes 1887.

Efter många år osäkerhet så bestämdes det att familjen Seger på Ryfors bruk tillsammans med Ernst Jackosson som har ritat kyrkan.
Byggmästare Anders Pettersson uppförde Nykyrke nya kyrka.

Älvros nya kyrka fick stå som förebild.
Älros nya kyrka ligger i Härnösands stift.

Klicka på länken här nere för mera info om Älros nya kyrka.
Nykryrke gamla kyrka var en träkyrka ifrån 1600-talet.
https://www.svenskakyrkan.se/harjedalen/alvros-nya-kyrka


Nykyrke kyrka är en stor och annorlunda kyrka.
Ta gärna ett stopp här.


Nykyrka gamla kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1888


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
Foto Sture Björnson text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

https://www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem/nykyrka-kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nykyrka_kyrka,_V%C3%A4sterg%C3%B6tland

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ryfors


Senaste uppdateringen 1 december 2021