Norra Vånga kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1876
Kommun: Vara 
Stift: Skara
Pastorat: Vara
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/vara/
Öppettider: Kyrkan har inga öppettider. Hör med pastoratet.


Lätt fakta om Norra Vånga kyrka

Norra Vånga kyrka är byggd 1876.

Norra Vånga gamla kyrka låg på samma plats.

Inte långt ifrån Norra Vånga kyrka hittar vi Stacketorps kyrkoruin.
Stacketorps kyrka fanns ifrån 1300-talet fram till 1540-talet då den togs ur bruk.

Jag valde Norra Vånga kyrka för den är stor och unik.
Jag vill även lyfta fram Stacketorps kyrkruin.


Norra Vånga kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1893


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

https://www.svenskakyrkan.se/vara/norra-vanga-kyrka-och-kyrkogard

https://sv.wikipedia.org/wiki/Norra_V%C3%A5nga_kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/Stacketorp

https://sv.wikipedia.org/wiki/Stacketorps_kyrkoruin


Senaste uppdateringen 1 april 2024