Norra Kedums kyrka

Bilder


Faktaruta
Bygg: 1200-talet
Kommun: Lidköping 
Stift: Skara
Pastorat: Södra Kållands pastorat
Pastoratets hemsida: http://www.sodrakalland.se/
Öppettider: Nej den har inga öppettider. Hör med pastoratet.


Lätt fakta om Norra Kedums kyrka

Norra Kedums kyrka uppfördes på 1200-talet.

På 1600-talet var kyrkan dålig och man valde att bygga ut kyrkan.

År 1923 var kyrkan dålig igen och församlingsborna ville nu riva sin kyrka.
Kyrkorna runt om Norra Kedum var vid denna tid nya och stora.

Församlingsborna ville ju inte vara efter den nya tiden på hur kyrkor ska se ut.

När man kollade närmare på kyrkan var både väggar och tak inte så dåligt som man trodde. Det bliv att renovera kyrkan.


Norra Kedums kyrka är en liten och mysig kyrka.
Det är väl värt att besöka Norra Kedums kyrka.


Norra Kedums kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1886


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

https://www.svenskakyrkan.se/sodrakalland/norra-kedums-kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/Norra_Kedums_kyrka


Senaste uppdateringen 1 december 2022