Mulseryds kyrka

Bilder


Faktaruta
Bygg: 1660
Kommun: Jönköping
Stift: Skara
Församling: Norra Mo församling
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/norramo
Öppettider: Har inga öppettider. Kontakta församlingen.


Lätt fakta om Mulseryds kyrka

Dagens kyrka är en timmer kyrka. Den är byggde 1660.
Det har varit en tidigare kyrka på platsen.
Kyrkans klockstapel byggdes om till ett torn 1801.


Mulseryds kyrka är en mysig kyrka.
Det är väl värt att åka hit.


Mulseryds kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1895


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

Häfte om Mulseryds kyrka text och bild Birgitta Engström och Anki Brewitz 2006

https://www.svenskakyrkan.se/norramo/mulseryds-kyrka-1660

https://sv.wikipedia.org/wiki/Mulseryds_kyrka


Senaste uppdateringen 1 januari 2023