Levene kyrka

 Levene kyrkorummet-3-

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1000-talet
Kommun: Vara 
Stift: Skara
Pastorat: Vara
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/vara/
Öppettider: Kyrkan har inga öppettider. Hör med pastoratet.


Lätt fakta om kyrka Levene kyrka

Levene kyrka är ifrån senare delen av 1000-talet som en gårdskyrka till Levene Kungsgård.
Johan Henriksson Reyter byggde ut kyrkan med ett väst torn i trä.
Han byggde även ett gravkor till han och hans familj. Detta gravkor revs år 1887.
Dopfunten är gjord av sandsten. Den kommer ifrån tidigt medeltid.

På 1800-talets fick kyrkan nytt altare och predikstol.
Man tog tillbaka det gamla altaret och predikstolen som är ifrån 1600-talet.
Altaret och predikstolen ifrån 1800-talet finns idag på första våningen till tornet.

På kyrkogården står Sveriges högsta runsten. Den är 4.60 meter hög.
Stenen reses 1928. Levenestenen är daterad till 1000-talet.

Levene-1

Levene unika kyrka med de 2 tornen. Den är helt underbar.
Sveriges högsta runsten är helt underbar. Jag kan inte beskriva Levene kyrka med ord. Besök den här på Varaslätten.


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

Levene kyrka Sammanställt 2002 Faksimiltryck AB Vara


Senaste uppdateringen 17 december 2017