Levene kyrka

 

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1000-talet
Kommun: Vara 
Stift: Skara
Pastorat: Vara
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/vara/
Öppettider: Kyrkan har inga öppettider. Hör med pastoratet.


Lätt fakta om kyrka Levene kyrka

Levene kyrka är ifrån senare delen av 1000-talet som en gårdskyrka till Levene Kungsgård.
Johan Henriksson Reyter byggde ut kyrkan med ett väst torn i trä.
Han byggde även ett gravkor till han och hans familj. Detta gravkor revs år 1887.
Dopfunten är gjord av sandsten. Den kommer ifrån tidigt medeltid.

På 1800-talets fick kyrkan nytt altare och predikstol.
Man tog tillbaka det gamla altaret och predikstolen som är ifrån 1600-talet.
Altaret och predikstolen ifrån 1800-talet finns idag på första våningen till tornet.

På kyrkogården står Sveriges högsta runsten. Den är 4.60 meter hög.
Stenen reses 1928. Levenestenen är daterad till 1000-talet.

Levene unika kyrka med de 2 tornen. Den är helt underbar.
Sveriges högsta runsten är helt underbar. Jag kan inte beskriva Levene kyrka med ord. Besök den här på Varaslätten.


Levene kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1887


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

Levene kyrka Sammanställt 2002 Faksimiltryck AB Vara

https://www.svenskakyrkan.se/vara/levene-kyrka-och-kyrkogard

https://sv.wikipedia.org/wiki/Levene_kyrka


Senaste uppdateringen 9 juli 2022