Kungslena kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1100-talet
Kommun: Tidaholm 
Stift: Skara
Pastorat: Tidaholm
Pastoratets hemsida:
https://www.svenskakyrkan.se/tidaholm
Öppettider: Brukar vara öppen på sommaren ”hör med pastoratet”


Lätt fakta om kyrka Kungslena kyrka

Kyrkan byggdes under 1200-talet. Det fanns en träkyrka på platsen tidigare.
Denna träkyrkan var en stavkyrka.

Det sägs att vid Slaget vid Lena år 1208 brände danskarna ner den första kyrkan.

Kyrkan är unik med sina 3 tron och med en klockstapel bredvid kyrkan.

Kyrkans klockstapel är bygg år 1679. Det har varit en tidigare klockstapel.
I klockstapel hittar vi 2 klockor. Båda är gjutna 1524.
I klockstapel finns ett urverk som används idag. Uret installeras år 1716.

I kyrkorummet finns det målningar ifrån 1749 som är utfört av Johannes Risberg.
Det finns delar av  målningar ifrån 1400-talet av Mäster Aumnd.
Kyrkan har troligen haft hela kyrkorummet haft målningar.
Dessa målningar bliv övermålade år 1749.
Mäster Amund har målat i Södra Råda gamla kyrkan
som brann ner 12 november 2001 som låg i Gullspångs kommun.
Han har även målat i Suntaks gamla kyrka som ligger i Tidaholms kommun.

Klicka på länken här nere för mera fakta om Suntaks gamla kyrka.

Suntaks gamla kyrka

Klicka på länken här nere för mera fakta om Södra råda gamla kyrka.

Södra Råda gamla kyrka

Dopfunten är ifrån 1100-talet. Den är gjord av stenhuggaren Mäster Harlad.
Dopfunten kommer ifrån den tidigare kyrkan.

Kyrkan har en madonafigur ifrån 1200-talet.

På 1600-talet tillkom altaren, predikstolen, bänkarna och läktaren.

Kyrkan hete först Lena år 1345 nämns namnet Kungslena.

Kyrkans 3 tron har en sägen som säger att på påskdagen år 1258 besökte Birger Jarl,
Håkan av Norge och Valdemar högmassan i kyrkan.
Man byggde de 3 tronen som ett minne av denna händelsen.


Jag vill säga att Kungslena kyrka är en av de unikaste kyrkorna i Skara stift.
Jag kan inte beskriva allt om kyrkan. Åk dit och upplev kyrkan med egna ögon.


Kungslena kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1894.


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

Kyrkor i Tidaholms pastorat Förlag: Ingvar Rohr, Varberg IBSN 91-970213-2-6
Bröderna Carlssons Boktryckeri Varberg 1994

Kungslena kyrka och några kulturhistoriska nedslag Av Barbro Westrion Skara stift kyrkobeskrviningar nr 23 Rydins Tryckri ab Nossebro 2001 IBSN 91-86258-23-0

https://www.svenskakyrkan.se/tidaholm/defaultaspxid661442


Senaste uppdateringen 1 februari 2021