Husaby kyrka

Bilder


Faktaruta
Bygg: 1100-talet
Kommun: Götene
Stift: Skara
Pastorat: Götene
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/gotene
Öppettider: Brukar vara öppen på sommaren ”hör med pastoratet”


 Lätt fakta om Husaby 

Kyrkan byggdes på 1120 – talet. Olof Skötkonung döpte sig i Husaby källa år 1008.
Kyrkans torn är byggd av grovhuggen sandsten.
När man byggde tornet var det inte tänkt som en klocktorn. Användes till något helt annat.
På den 5 våningen är byggd i tidigt medeltid. Här är klockrummet idag.
Tornet är 37 meter högt.


Kyrkan är ovanligt stor för att vara en landsortskyrka.
Detta har sin förklaring att Olof Skötkonung gjorde Husaby till biskopssäte.
Biskopssätet här i Husby var fram till 1100-talet 
sen flyttades detta till Skara.

Kyrkans krucifix hänger i triumfbågen. Det är ifrån 1300-talet.
Dopfunten är gjord på 1200 – talet. Biskopsstolen är ifrån 1200-talet.
Den är Sveriges äldsta möbel. Stolen fick ett pris på världsutställningen i Paris år 1867.


Altartavlan är ifrån 1671 och är en gåva ifrån Magnus Gabriel De la Gardie.
Altaret är gjord i sten och har en relikgömma. Det finns en ambo i triumfbågen norra vägg.
Ambon användes som predikstol under den Katolska tiden.

På 1300-talet tillkom valen med målningar. Målningarna överkalkades på 1700-talet.
Vid den stora renoveringen 1900-1902 tog man fram
målningarna men de var svårt skadade.

Man målade om med bilder ur Jesus liv. Målningarna i koret är bevarade ifrån 1400-talet.

Husaby kyrka är stort turistmål på Kinnekulle.

Ta gärna ett stopp här i Husaby kyrka.
Det finns mycket att se Biskopsborgen, Husaby källa med mera.
Ja hela Kinnekulle är en underbar plats.


Husaby kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1880.


Källa

http://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Sk%C3%B6tkonung

Lite häfte om Husaby kyrka Text Erik Långström Husaby Pastorat 2005

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
Foto Sture Björnson text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret
http://www.raa.se/

Götene pastorat Husaby kyrka
https://www.svenskakyrkan.se/gotene/husaby-kyrkan


Senaste uppdateringen 1 mars 2021