Härja

Bilder


Faktaruta

Invigd: 1100-talet
Kommun: Tidaholm 
Stift: Skara
Pastorat: Tidaholm
Pastoratets hemsida:
https://www.svenskakyrkan.se/tidaholm
Öppettider: Brukar vara öppen på sommaren ”hör med pastoratet”


Lätt fakta om Härjas kyrka

Härjas kyrka är uppförd på 1100-talet.

Idag är det bara tornet kvar ifrån denna tiden.
I tornet hittar vi 2 klockor. Storklockan är ifrån 1868.
Lillklockan är ifrån 1710.

1720 byggdes kyrkan om. Man tog sandsten ifrån Ettaks riva kyrka till långhuset.
Stenen ifrån Ettaks riva kyrka räckte inte till den norra sidan av långhuset.
Där fick man ta vanlig gråsten.

Dopfunten är ifrån medeltiden.

Altaret är ifrån slutet på 1800-talet.


Härja är en unik stenkyrka.
Hit måste man åka och uppleva denna unika kyrka med egna ögon


Härja kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1899


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rja_kyrka

https://www.svenskakyrkan.se/tidaholm/defaultaspxid661444


Senaste uppdateringen 1 mars 2022