Grude

 

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1300-talet
Kommun: Herrljunga
Stift: Skara
Pastorat: Herrljunga 
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/herrljunga
Öppettider: Jag vet inte hör med pastoratet.


Lätt fakta om Grude kyrka

År 1891-1892 gick kyrkan igenom en stor renovering då tornet uppfördes av arkitekten
Fritz Eckert. Förre renoveringen hade kyrkan stora likheter med grannkyrkan Vesene.

Mer information om Vesene klicka här nere.
https://christianskyrksida.se/vesene-kyrka/

Då uppfördes tornet. Tornet skulle bli mycket högre.
Men pengarna tog slut och kyrkan fick det unika tornet som vi ser idag.
Det sägs att det har funnits en tidigare kyrka här i trä.

Men när digerdöden hade varit här så flyttades kyrkan
och Grudes by till sin nuvarande plats.

Uppe i tornet hittar vi 2 klockor. År 1927 hittade man en spricka i storklockan.
Då bliv den omgjuten i Ystad. Lillklockan är gjuten 1832.

Altaret är gjord 1926 av John Hedæus.


Kyrkan är en annorlunda kyrka som få kanske vet om att den finns.
Jag har valt denna kyrkan för att den är en av dom kyrkor som finns och den sticker inte ut i mängden av kyrkor. Man bara åker förbi.
Det är därför som jag vill lyfta just Grude kyrka.
Besök Grude kyrka själv.
Det är väl värt att stanna en stund.


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret
http://www.raa.se/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Grude_kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/Digerd%C3%B6den

https://www.svenskakyrkan.se/herrljunga/grude-kyrka

Kyrkor i Skara stift text Arne Andersson Illustration Leiif Holgersson
Tryckt Västerögtlands tryckrei Skara 1994 ISBN 91-630-3045-4


Senaste uppdateringen 5 maj 2024