Göteve kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1100-tal
Kommun: Falköping
Stift: Skara
Pastorat: Floby pastorat
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/floby/om-floby-pastorat
Öppettider: Nej den har inga öppettider. Hör med pastoratet.


Lätt fakta om Göteve kyrka

Kyrkan är ifrån 1100-talet. Långhuset förlängdes på 1700-talet.
Dagens kyrkan har inte ändrat sig sen 1700-talet.
Altaret är ifrån 1600-talet.

Kyrkan fick sina unika takmålningar på 1791 av Matthias Hasselberg.
Matthias Hasselberg har även målat på den gamla läktaren i Marka kyrka.

Marka kyrka ligger i Falköpings kommun. Länken här nere för att läsa om Marka kyrka.
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000426489

Det är ovanligt att kyrkan har kvar sin läktare på nordsidan.


Göteve kyrka är en av Skaras stift unikaste kyrkor.
Jag kan inte berätta med ord. Åk hit och besök Göteve kyrka.


Göteve kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1892


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

https://www.svenskakyrkan.se/floby/vara-kyrkor

https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teve_kyrka

Göteve kyrka Text: Rolf Green Illustrationer och Layout: Erling Öhrnell och Helena Larsdotter Öhrnell Tryck Svärd och Söner Tryckeri AB, Falköping


Senaste uppdateringen 1 november 2020