Fullösa kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1100-talet 
Kommun: Götene
Stift: Skara
Pastorat: Götene
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/gotene
Öppettider: Brukar vara öppen på sommaren ”hör med pastoratet”


Lätt fakta om Fullösa kyrka.

Kyrkan är uppförd på 1100-talet.
Kyrkan har 2 dopfuntar. Ev av dopfuntar kommer ifrån Bolums kyrka.
Bolums kyrka övergavs på 1600-talet.

Det är inte samma Bolums kyrka som är riven i Falköpings kommun.
Den Bolum som är riven i Falköpings kommun fick en gemensam kyrka med Broddetorp, Sätuna, Bolum och Hornborga på 1800-talets slut. Idag heter den Broddetorps kyrka.

Takmålningarna här i Fullösa kyrka är ifrån 1756.


Fullösa kyrka är en liten och mysig kyrka här på Kinnekulle.
Det är väl värt att göra ett besök här på sommartid då brukar kyrkan vara öppen.


Fullösa kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1873


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

https://www.svenskakyrkan.se/gotene/fullosa-kyrkas

https://sv.wikipedia.org/wiki/Full%C3%B6sa_kyrka


Senaste uppdateringen 9 Juni 2022