Eriksbergs nya kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1885  
Kommun: Herrljunga
Stift: Skara
Pastorat: Herrljunga
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/herrljunga
Öppettider: Den har inga öppettider men hör med pastoratet


Lätt fakta om Eriksbergs nya kyrka 

På 1870-talet började man bygga Eriksbergs nya kyrka. Hösten 1885 invigdes kyrkan.
Helgo Zettervall har ritat kyrkan. Den är byggd i nygotisk stil.
Tanken när Eriksbergs nya kyrka skulle byggas var att den skulle bli en gemensam kyrka med Broddarp och Mjäldrunga kyrkor. Men de valde att behålla sina kyrkor.

Kyrkorummet är orörd. En förklaring till detta är att den är svår att värma upp.
Under 1900-talet användes den mindre. När den gamla kyrkan blev renoverad.
Användes den nya kyrkan inte alls. Nu är den kyrkan renoverad och är i bruk.
Den används idag till skolavslutningar och konserter med mera.


Besök gärna både kyrkorna här i Eriksberg. De är unika på sitt sätt.


Eriksbergs nya kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1891


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Eriksberg en kyrksocken med tradition
av Lennart Jacobsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret
http://www.raa.se/

https://www.svenskakyrkan.se/herrljunga/eriksbergs-nya-kyrka


Senaste uppdateringen 9 mars 2023