Eriksbergs gamla kyrka

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1100-tal
Kommun: Herrljunga
Stift: Skara
Pastorat: Herrljunga
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/herrljunga
Öppettider: Brukar vara öppen på sommaren ”hör med pastoratet”


Lätt fakta om Eriksbergs gamla kyrka 

Den gamla kyrkan här i Eriksberg är en av stiftets bästa bevarade absidkyrkor.
Det finns en sägen som berättar att kyrkan är byggd av kung Erik den helige.
Biskop Bengt den goda gav 2 dyrbara relikskrin.

Det ena skrinet fick Jäla kyrka och Eriksbergs gamla kyrka.
I Eriksbergs gamla kyrka ser vi en av Eriksbergsskrinet.
Jäla kyrka ligger i Falköpings kommun.

Klicka på länken här nere för att läsa om Jäla kyrka.
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaFoto.raa?byggnadId=21400000426481&page=foto

Originalet står idag på Statens historiska museum i Stockholm. 
Länken här nere kommer du till Statens historiska museum.
http://www.historiska.se/


Predikstolen är daterad till 1574.
Det som är unik med predikstolen är att den är
Sveriges äldsta bäst bevarade.

Altaret är gjord av sandsten och har en relikgömma.
I absid fönstret ser vi trappsteg i den tjocka muren.
Detta är en Jakobsstege eller en Himlatrappa.

På 1800-talet tog man beslut om att bygga en ny kyrka.
Eriksbergs gamla kyrka skulle rivas. 
När Eriksbergs nya församlingskyrka blev klar.
Bliv den gamla kyrka mycket förfallen.

Man märkte snabbt att den nya kyrkan var svår att värma upp på vintern.
Man började använda den gamla kyrka på vintertid.

Mitten av 1900 talet genomgick den gamla kyrkan en renovering.
Eriksbergs gamla kyrka bliv nu åter församlingskyrka.

Klicka på denna länken så kan man lyssna om Eriksbergs gamla kyrka
http://www.kyrkoguiderskarastift.se/skarastift_231.html


Besök gärna både kyrkorna här i Eriksberg. De är unika på sitt sätt.
Njut av den historiska känslan i Eriksbergs gamla kyrka.


Eriksberg gamla kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1894.


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Herrljunga pastorat Eriksbergs gamla kyrka
http://www.svenskakyrkan.se/herrljunga/eriksbergs-gamla-kyrka

Eriksberg en kyrksocken med tradition
av Lennart Jacobsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

Kyrkor i Skara stift Text Arne Andersson Illustrationer Leiif Holgersson 1994 Skaraborgs läns Allehanda Idé och Layout Leiif Holgersson
Tryckt av Västergötlands tryckeri, Skara 1994
ISBN 91-630-3045-4


Senaste uppdateringen 1 februari 2021