Bjärklunda

Bilder


Faktaruta

Bygg: 1781 
Kommun: Skara
Stift: Skara
Pastorat: Skara
Pastoratets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/skara
Öppettider: Kyrkan är ofta öppen på sommaren. Ni kan alltid höra med pastoratet.


Lätt fakta om Bjärklunda kyrka

Bjärklunda kyrka byggdes som en gemensam kyrka för Bjärka och Härlunda.
Bjräka och Härlunda har idag en var sin kyrkoruin.

Bjärklunda kyrka invigdes 2 december 1781.

Kyrkan har 2 dopfuntar. Den som står i koret är ifrån Härlunda gamla kyrka.
Dopfunten som står i vapenhuset är ifrån Bjärka gamla kyrka.

Tornet byggdes år 1862.
Bjärkas klockstapel flyttades hit.
Per Tham på Dagsnäs ville inte att man skulle bygga ett torn.

Klicka på länken här nere för att lyssna på Bjärka kyrkoruin.
Detta är ifrån radioprogrammet Sketvägar i Skaraborg på P4 Skaraborg.
Detta är Uno Bohman tillsammans med Carl Thulin.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=358&artikel=4500901


Bjärklunda kyrka är en av alla kyrkor som är byggnad ifrån
1700-talets slut fram till början av 1900-talet.

Bjärklunda kyrka är byggd av byggmaterial ifrån båda Härlunda och Bjärka rivna kyrkor.

Ta gärna ett stopp här till eller ifrån Trandansen.
Åk gärna till Härlunda och Bjärka kyrkoruiner


Bjärklunda kyrka ritad av Ernst Wennerblad 1881


Källa

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

Kyrkor i Skara stift Text Arne Andersson Illustrationer Leiif Holgersson 1994 Skaraborgs läns Allehanda Idé och Layout Leiif Holgersson
Tryckt av Västergötlands tryckeri, Skara 1994
ISBN 91-630-3045-4

https://www.svenskakyrkan.se/skara/bjarklunda-kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%A4rklunda_kyrka


Senaste uppdateringen 22 maj 2024