Bilder Västra Gerums kyrka

Västra Gerums kyrkaAltaret                                                                  Dopfunten

Predikstolen                                                         Kyrkorummet


Senaste uppdateringen 1 november 2023