Bilder Varnhems Klosterkyrka

Varnhem Klosterkyrka Magnus Gabriel De la Gardie


 
Dopfunten

  
Valven                                                                      Kyrkorummet

  
Predikstolen                                                Altaret

Lekmansaltarert                                                     Orgeln

         Birger Jarls grav

Ett av valven

Ett av valven

  Magnus Gabriel De La Gardie grav

Magnus Gabriel De La Gardie grav

  
Magnus Gabriel De La Gardie grav                      Dödskalle

Kyrkorummet                                                     Altaret

Figurer                                                                    Vapensköld

  
Dörren till tornet                                         Kyrkorummet

  Stentrappan

  
Vinden

Klockor


Klockor                                                                    Ingången


Senaste uppdateringen 2 mars 2018