Bilder Vads kyrka

Vads kyrka


Altaret                                                                   Dopfunten

Kyrkorummet                                                     Predikstolen


Senaste uppdateringen 1 oktober 2021