Bilder Råda

Råda


Altaret                                                                Dopfunten

Kyrkorummet                                                   Predikstolen

Målning                                                             Målning


Senaste uppdateringen 1 november 2021