Bilder Norra Vånga kyrka

Norra Vånga kyrka


Altaret                                                                    Dopfunten

Läktaren                                                              Predikstolen

  Stacketorps kyrkoruin                                         Stacketorps kyrkoruin


Senaste uppdateringen 1 april 2024