Bilder Marums

Marums kyrka


Altaret                                                                 Dopfunten

Kyrkorummet                                                      Predikstolen

Målning

Klockorna                                                          Vapensköldar


Senaste uppdateringen 1 maj 2019