Bilder Fullösa

Fullösa


Fullösas dopfunt                                               Bolums dopfunt

Altaret                                                                  Läktaren


Predikstolen                                                     Klockstapeln 

Målning                                                                Målning

Klockorna                                                           Klockorna


Senaste uppdateringen 1 januari 2022