Bilder Dalums

DalumsDopfunten                                                 Dörren till sakristian

Altaret                                                                       Läktaren

Målning 

Klockstapeln                                                        Runstenar


Senaste uppdateringen 1 oktober 2018