Baltaks kyrka

Bilder


Faktaruta

Invigd: 1917
Kommun: Tidaholm 
Stift: Skara
Pastorat: Tidaholm
Pastoratets hemsida:
https://www.svenskakyrkan.se/tidaholm
Öppettider: Brukar vara öppen på sommaren ”hör med pastoratet”


Lätt fakta om Baltaks kyrka

Baltaks gamla kyrka revs 1839 mot församlingens vilja.
En stor och gemensam kyrka för Tidaholm och Baltak byggdes. Detta är Tidaholms kyrka.

Baltaks gamla kyrka låg vid Tidans strand.
Församlingsborna valde inte att hjälpa till att bygga upp Tidaholms kyrka.

Klicka här nere för att läsa om Tidaholms kyrka.
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21400000443591&page=historik&visaHistorik=true

Församlingen bliv helt utan en egen kyrka.

Efter många år sim församlingen var utan kyrka och kyrkogård var det en stor dag
den 9 december 1917 när Baltaks nya kyrka kunde invigas av biskop Hjälmar Danell.


Jag valde Baltaks kyrka för jag gillade historien om
församlingsbornas kamp om sin gamla kyrka.
Jag kan inte beskriva Baltaks kyrka mera. Ni får åka dit och uppleva Baltaks kyrka.


Källa

Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregistret http://www.raa.se/

Kyrkor i Tidaholms pastorat Förlag: Ingvar Rohr, Varberg IBSN 91-970213-2-6
Bröderna Carlssons Boktryckeri Varberg 1994

Kyrkor i Skara stift tryckår 2012 ISBN 978-91-86681-09-8
foto Sture Björnson. Text Robin Gullbrandsson

Ett häfte om Baltaks kyrka Svenska kyrkan Tidaholm

https://sv.wikipedia.org/wiki/Baltaks_kyrka

https://www.svenskakyrkan.se/tidaholm/defaultaspxid661450


Senaste uppdateringen 4 augusti 2023